Akşam Lisesi kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan ve en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başladığı bir lise türüdür.
Gurur Akşam Lisesi herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış,yarıda bırakmış bireylere lise diplomasını alma imkanı sağladığı gibi üniversite tahsili düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanma olanağı da sunar.
Gurur Akşam Lisesi‘nde yaş sınırlaması yoktur.


• 18 yaşını doldurmuş olanlar
• Lise eğitimine başlayamamış olanlar
• Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar
• Lise okuma hakkı süresini doldurmuş olanlar
• Lise son sınıfta beklemeli olanlar
• Açık lise öğrencileri
• İlköğretim okulu mezunları
• Ortaokul diploması olan öğrenciler
• Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar.
(0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e,
144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4’e kayıt edilirler)
• Meslek liseleri 1. sınıftan ayrılanlar veya 2. sınıfa geçenler okulumuza kayıt yaptırabilirler.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri okulumuza Kredi Puanınıza göre sınıfınız belirlenerek okulumuza kayıt olabilirsiniz.

Kayıt tarihinde askerlikle ilgili bir sorunu olmayanların okulumuza kaydı yapılmakta, öğrenim süreci içerisinde okulumuz tarafından askerlik şubesine gönderilen belge ile öğrencilerimizin askerlik tecili, ilgili şubelerince yapılmaktadır. Kısacası askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine belge gönderilmekte ve tecil işlemleri diğer liselerde olduğu gibi yapılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KREDİ PUANINIZ

GURUR AKŞAM LİSESİ SINIFINIZ

0 – 47 kredi

LİSE 1. SINIF

48 – 95 kredi

LİSE 2. SINIF

96 – 143 kredi

LİSE 3. SINIF

144 ve üzeri kredi

LİSE 4. SINIF